header gratistheorie.nl

Rijstrook.

Artikel 1e van het RVV.
Rijstrook: door doorgetrokken of onderbroken strepen gemarkeerd gedeelte van de rijbaan van zodanige breedte dat bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen daarvan gebruik kunnen maken.

Begrippen Snorfiets
Begrippen Snorfiets