header gratistheorie.nl

Rijbaan.

Artikel 1d van het RVV.
Rijbaan: elk voor rijdende voertuigen bestemd weggedeelte met uitzondering van de fietspaden en de fiets/bromfietspaden.

Begrippen Rijstrook
Begrippen Rijstrook