header gratistheorie.nl

Fietsstrook.

Artikel 1n van het RVV.
Fietsstrook: door doorgetrokken of onderbroken strepen gemarkeerd gedeelte van de rijbaan waarop afbeeldingen van een fiets zijn aangebracht.


Alleen fietsen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen rijden op een fietsstrook.
Bromfietsers rijden niet op een fietsstrook, tenzij dit nodig is om voor te sorteren, uit te wijken of in te halen. Voor het normale rijden gebruiken bromfietsers de rijbaan.
Als er geen afbeeldingen van een fiets op de strook zijn aangebracht, is de strook geen fietsstrook, maar een suggestiestrook. Van een suggestiestrook mag ieder voertuig gebruik maken.

Stilstaan en parkeren op en op de rijbaan naast een fietsstrook is niet toegestaan.

Begrippen Gehandicapten
Begrippen Gehandicapten