header gratistheorie.nl

Dierenambulance.

Artikel 1l1 van het RVV.
Dierenambulance: motorvoertuig, ingericht en bestemd om te worden gebruikt voor het vervoer van zieke en gewonde dieren.


Als een dierenambulance optische en geluidssignalen voert is het een voorrangsvoertuig.

Begrippen Doorg rijbaan
Begrippen Doorg rijbaan