header gratistheorie.nl

Het bevoegde gezag

Als het bevoegde gezag worden onder andere gezien: de minister van verkeer en waterstaat, gedeputeerde staten, het algemeen of dagelijkse bestuur van een waterschap, de gemeenteraad, burgemeester en wethouders of daartoe benoemde commissies.

Wetboek Brombakfiets
Wetboek Brombakfiets