header gratistheorie.nl

Bestuurders

Artikel 1g van het RVV.
Bestuurders: alle weggebruikers behalve voetgangers.

Iedereen die onder de categorie weggebruikers valt, behalve voetgangers, worden beschouwd als bestuurder.
Een persoon die over de weg loopt met een fiets, bromfiets, motorfiets of iets dergelijks, wordt aangemerkt als voetganger. Deze valt dus niet onder bestuurders.

Personen die zich voortbewegen op een skateboard, step, rollerskates of zoiets degelijks worden aangemerkt als voetganger. Deze valt dus niet onder de categorie bestuurders.

Bestuurder van een motorvoertuig

Artikel 1e van het RVV.
Bestuurder van een motorvoertuig:
1. hij die het motorvoertuig bestuurt of

2. voor zover het betreft een motorvoertuig voor het besturen waarvan een rijbewijs B, C. D of E is vereist en dat voorzien is van een dubbele bediening, hij die rijonderricht geeft of toezicht houdt in het kader van een vanwege de overheid ingesteld onderzoek naar de rijvaardigheid, niet zijnde een onderzoek als bedoeld in artikel 131, eerste lid van de wet.

Als je rijles of rijexamen hebt in een auto ben jij de feitelijke bestuurder. Jouw rij-instructeur of examinator is dan de juridische bestuurder. Deze zijn dus verantwoordelijk en aansprakelijk voor wat jij doet.

Als je rijles of rijexamen hebt op een motorfiets ben jij zelf de feitelijke en juridische bestuurder. Dus als er iets fout gaat, ben jij zelf verantwoordelijk en niet je rij-instructeur of examinator.
Wetboek Bevoegde gezag
Wetboek Bevoegde gezag