header gratistheorie.nl

Bestelauto

Artikel 1da van het RVV.
Bestelauto: motorvoertuig, bestemd voor het vervoer van goederen, waarvan de toegestane maximum massa niet meer bedraagt dan 3500 kg.

 

Wetboek Best.verkeer
Wetboek Best.verkeer