header gratistheorie.nl

Strepen op de weg en snelheid.

Erftoegangsweg Erfontsluitingswegen herken je aan het ontbreken van een enkele of dubbele middenstreep. De maximumsnelheid is hier 60 kilometer per uur, tenzij verkeersborden een lagere maximumsnelheid aangeven.
Erftoegangsweg

Erfontsluitingswegen herken je aan het ontbreken van een enkele of dubbele middenstreep. De maximumsnelheid is hier 60 kilometer per uur, tenzij verkeersborden een lagere maximumsnelheid aangeven.

Aan de zijkanten kunnen fietsstroken of suggestiestroken aangebracht zijn.

Ontsluitingsweg Ontsluitingswegen herken je aan de dubbele middenstreep. Als deze strepen onderbroken zijn, is inhalen toegestaan, tenzij verkeersborden anders aangeven.
De maximumsnelheid op deze wegen is 80 killometer per uur, tenzij verkeersborden een lagere maximumsnelheid aangeven.
Ontsluitingsweg Ontsluitingswegen herken je aan de dubbele middenstreep. Als deze strepen doorgetrokken zijn is inhalen verboden.
De maximumsnelheid op deze wegen is 80 killometer per uur, tenzij verkeersborden een lagere maximumsnelheid aangeven.
Stroomweg Stroomswegen herken je aan de dubbele middenstreep, waartussen groene verf is aangebracht. Als deze strepen onderbroken zijn, is inhalen toegestaan, tenzij verkeersborden anders aangeven.
De maximumsnelheid op deze wegen is 100 killometer per uur, tenzij verkeersborden een lagere maximumsnelheid aangeven.
Stroomweg Stroomswegen herken je aan de dubbele middenstreep, waartussen groene verf is aangebracht. Als deze strepen doorgetrokken zijn, is inhalen verboden.
De maximumsnelheid op deze wegen is 100 killometer per uur, tenzij verkeersborden een lagere maximumsnelheid aangeven.
Snelheid Afstand
Snelheid Afstand