header gratistheorie.nl

Blauwe zwaailichten.

Bestuurders van motorvoertuigen van politie, brandweer, ziekenauto's en andere door de overheid aangewezen hulpverleningsdiensten mogen, als zij een dringende taak vervullen, blauwe zwaailichten en een twee- of drietonige hoorn aandoen. Wij noemen ze dan voorrangsvoertuigen.

Alleen als deze motorvoertuigen een geluidssignaal en blauwe zwaailichten aanhebben moet je ze voor laten gaan.

Bestuurders van een voorrangsvoertuig mogen blauwe zwaailichten voeren als dit nodig is om het overige verkeer te attenderen op een gevaarlijke situatie, zoals een ongeval.

Signalen Gele zwaailichten
Signalen Gele zwaailichten