header gratistheorie.nl

Rijbewijs B

Het rijbewijs B geeft de bevoegdheid tot het besturen van:

  • Motorrijtuigen op drie wielen, niet zijnde motorrijtuigen op twee wielen met zijspanwagen.
  • Motorrijtuigen op vier of meer wielen, waarvan de toegestane maximum massa niet meer bedraagt dan 3500 kilogram en die niet zijn ingericht voor het vervoer van meer dan 8 personen, de bestuurder daaronder niet begrepen.
  • Motorrijtuigen ingericht voor het vervoer van ten hoogste 8 personen, de bestuurder daaronder niet begrepen, waarvan de toegestane massa als gevolg van een aan het voertuig aangebrachte bepantsering meer dan 3500 kilogram bedraagt.Om autorijles te nemen, moet je minimaal 18 jaar oud zijn. Je rijbevoegdheid mag niet ontzegd zijn en tevens mag je rijbewijs niet ingevorderd of ingenomen zijn.
Zonder in het bezit te zijn van rijbewijs E mag een aanhangwagen worden voortbewogen, als de:

  • toegestane maximum massa van de aanhangwagen niet meer bedraagt dan 750 kilogram.
  • toegestane maximum massa van de aanhangwagen meer bedraagt dan 750 kilogram, mits in dat geval de toegestane maximum massa van de aanhangwagen niet meer bedraagt dan de ledige massa van het motorrijtuig en de toegestane maximum massa van het samenstel van trekkend motorrijtuig en aanhangwagen niet meer bedraagt dan 3500 kilogram.
Rijbevoegdheid Rijbewijs C
Rijbevoegdheid Rijbewijs C