auto header gratistheorie.nl

Onderbroken strepen.

Een onderbroken streep die gebruikt wordt om de rijbaan in rijstroken te verdelen mag je overschrijden. Soms wordt een onderbroken streep verandert in een waarschuwingsstreep. Ook deze mag je overschrijden, alleen moet je nog meer voorzichtigheid in acht nemen dan normaal.

Verkeerstekens Oversteekplaats
Verkeerstekens Oversteekplaats