auto header gratistheorie.nl

Doorgetrokken streep.

Artikel 76 van het RVV
1. Een doorgetrokken streep die zich niet langs de rand van de rijbaanverharding bevindt, heeft de volgende betekenis:

  1. indien de streep zich bevindt tussen rijstroken dan wel op paden, met verkeer in beide richtingen: bestuurders mogen de streep niet naar links overschrijden en zich niet links van de streep bevinden, tenzij aan de rechterzijde van de doorgetrokken streep een onderbroken streep is aangebracht
  2. indien de streep zich bevindt tussen rijstroken dan wel op paden, voor verkeer in één richting: bestuurders mogen de streep niet overschrijden, tenzij tussen de bestuurder en de doorgetrokken streep een onderbroken streep is aangebracht.

2. Indien de streep zich bevindt tussen de naast de spitsstrook gelegen rijstroken en spitsstroken: bestuurders mogen de doorgetrokken streep overschrijden.


Een rijbaan kan door strepen in rijstroken voor verkeer in beide richtingen worden verdeeld. Als dit gebeurt door een doorgetrokken streep mag je de doorgetrokken streep niet overschrijden. Dit betekent dus dat je niet mag inhalen, niet mag keren, niet aan de linkerzijde van de weg parkeren of naar links een weg of een inrit inrijden. Je mag je nu helemaal niet links van de streep bevinden.

Wanneer op een weg met verkeer in een richting de rijbaan wordt verdeelt door doorgetrokken strepen geldt hetgeen hiervoor beschreven is. Echter met een uitzondering, je mag je nu wel links van de doorgetrokken streep bevinden, maar dan niet de doorgetrokken streep overschrijden naar rechts.

Een doorgetrokken streep moet een lengte hebben van minimaal 20 meter.
Als een doorgetrokken streep korter is dan 20 meter, mag je deze wel overschrijden.

Verkeerstekens Combinatie
Verkeerstekens Combinatie