auto header gratistheorie.nl

Educatieve Maatregel gedrag en verkeer.

 

je kunt deze driedaagse cursus opgelegd krijgen als je verkeersregels herhaaldelijk en in ernstige mate overtreedt. Voorbeelden van bewust risicovol verkeersgedrag zijn snijden, veel te hard rijden, bumperkleven en negeren van rood licht. De cursus heeft een preventieve werking. Je leert tijdens deze cursus de risico’s van verkeersgevaarlijk gedrag in te zien. Je rijgedrag in het verkeer wordt hierdoor veiliger.

Rijbevoegdheid LEMA
Rijbevoegdheid LEMA