auto header gratistheorie.nl

Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer.

Deze driedaagse cursus is vooral gericht op alcoholgebruik bij deelname aan het verkeer. Je kunt deze cursus opgelegd krijgen als er een alcoholpercentage tussen de 1,3 en 1,8 is geconstateerd. Het doel is in de toekomst te voorkomen dat je weer met alcohol op achter het stuur kruipen. Tijdens de drie dagen wordt duidelijk gemaakt welke effecten alcohol heeft op het rijgedrag. Daarnaast wordt stilgestaan bij de mogelijke gevolgen van alcoholgebruik in het verkeer.

 

Lading Inleiding
Lading Inleiding