auto header gratistheorie.nl

Parkeren - Op de rijbaan van een voorrangsweg buiten de bebouwde kom.

Voorrangsweg buiten de bebouwde komGoed lezen, want wat staat hier nu precies? Het is verboden te parkeren op de rijbaan van een voorrangsweg buiten de bebouwde kom. Dat wil dus zeggen dat je niet mag parkeren op de rijbaan!, maar wel in de berm. Tevens mag je parkeren op een gewone weg buiten de bebouwde kom.

De auto staat hier NIET geparkeerd op de rijbaan van een weg buiten de bebouwde kom. Dit is toegestaan omdat het niet op de rijbaan is!

Parkeren Gele strepen 2
Parkeren Gele strepen 2