auto header gratistheorie.nl

Stilstaan - Tunnel.

In een tunnel is het verboden om stil te staan.
Onder een viaduct mag je wel stilstaan, als je maar geen gevaar of hinder voor het overige verkeer kan opleveren.

Parkeren Algemeen 2
Parkeren Algemeen 2