auto header gratistheorie.nl

Stilstaan - Overwegen.

Op een overweg is het niet toegestaan om stil te staan. Dit kan levensgevaarlijke situaties opleveren.
Overwegen altijd vrijhouden, ook bij file, en altijd!!! voor of na de overweg stilstaan.

Parkeren Fietsstrook
Parkeren Fietsstrook