auto header gratistheorie.nl

Verkeersregels - Stilstaan.

Artikel 23

1.   De bestuurder mag zijn voertuig niet laten stilstaan:

a.   op een kruispunt of een overweg;

b.   op een fietsstrook of op de rijbaan langs een fietsstrook;

c.   op een oversteekplaats of binnen een afstand van vijf meter daarvan;

d.   in een tunnel;

e.   bij een bord bushalte ter hoogte van de geblokte markering dan wel, ingeval die markering niet is aangebracht, op een afstand van minder dan 12 meter van het bord;

f.   op de rijbaan langs een busstrook en

g.   langs een gele doorgetrokken streep.

 

2.   Onderdeel e van het eerste lid geldt niet voor het onmiddellijk laten in- en uitstappen van passagiers.

Het RVV Parkeren
Het RVV Parkeren