auto header gratistheorie.nl

Verkeersregels - Het plaatsen van fietsen en bromfietsen.

Artikel 27

Fietsen en bromfietsen worden geplaatst op het trottoir, op het voetpad of in de berm dan wel op andere door het bevoegde gezag aangewezen plaatsen.

Het RVV Signalen en herkenningstekens
Het RVV Signalen en herkenningstekens