auto header gratistheorie.nl

Verkeersregels - Maximumsnelheid.

Artikel 19

De bestuurder moet in staat zijn zijn voertuig tot stilstand te brengen binnen de afstand waarover hij de weg kan overzien en waarover deze vrij is.

Artikel 20

Binnen de bebouwde kom gelden de volgende maximumsnelheden:

a.   voor motorvoertuigen 50 km per uur;

b.   voor bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen, uitgerust met een motor:

1.   op het fietspad of het fiets/bromfietspad 30 km per uur;

2.   op de rijbaan 45 km per uur;

c.   voor gehandicaptenvoertuigen, uitgerust met een motor, en snorfietsen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel d, van de wet op het trottoir of het voetpad 6 km per uur.

 

Artikel 21

Buiten de bebouwde kom gelden de volgende maximumsnelheden:

a.   voor motorvoertuigen op autosnelwegen 120 km per uur, op autowegen 100 km per uur en op andere wegen 80 km per uur;

b.   voor bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen, uitgerust met een motor:

1.   op het fietspad of het fiets/bromfietspad 40 km per uur;

2.   op de rijbaan 45 km per uur;

c.   voor gehandicaptenvoertuigen, uitgerust met een motor, en snorfietsen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel d, van de wet op het trottoir of het voetpad 6 km per uur.

 

Artikel 22

Voor zover niet ingevolge andere artikelen van dit besluit een lagere maximumsnelheid geldt, gelden voor de volgende voertuigen de volgende bijzondere maximumsnelheden:

a.   voor kampeerwagens die volgens het kentekenbewijs behoren tot de categorie bedrijfsauto's en waarvan de toegestane maximummassa meer bedraagt dan 3500 kg, vrachtauto’s en autobussen, niet zijnde T100-bussen, 80 km per uur;

b.   voor T100-bussen 100 km per uur;

c.   voor landbouw- of bosbouwtrekkers en motorvoertuigen met beperkte snelheid, als bedoeld in artikel 1.1 van de Regeling voertuigen, al dan niet met aanhangwagen, 25 km per uur;

d.   voor brommobielen 45 km per uur;

e.   voor snorfietsen 25 km per uur;

f.   voor personenauto's, bestelauto's, motorfietsen, driewielige motorvoertuigen en T100-bussen, die een aanhangwagen met een toegestane maximummassa van niet meer dan 3500 kg voortbewegen, 90 km per uur;

g.   voor andere dan de in onderdelen c en f genoemde motorvoertuigen met aanhangwagen 80 km per uur.

Het RVV Stilstaan
Het RVV Stilstaan