auto header gratistheorie.nl

Verkeersregels - Loslopend vee.

Artikel 51

1.   Het is verboden rij- of trekdieren of vee zonder toezicht op de weg los te laten lopen.

2.   Het eerste lid geldt niet ten aanzien van wegen die door het bevoegde gezag zijn aangewezen.

Het RVV In- en uitstappende passagiers
Het RVV In- en uitstappende passagiers