auto header gratistheorie.nl

Verkeersregels - Inhalen.

Artikel 11

1.   Inhalen geschiedt links.

2.   Bestuurders die links voorgesorteerd hebben en te kennen hebben gegeven dat zij naar links willen afslaan, worden rechts ingehaald.

3.   Fietsers dienen elkaar links in te halen; zij mogen andere bestuurders rechts inhalen.

4.   Bestuurders die zich rechts van een blokmarkering bevinden mogen bestuurders die zich links van deze markering bevinden rechts inhalen.

5.   Bestuurders mogen trams rechts inhalen.

Artikel 12

Het is verboden een voertuig vlak voor of op een voetgangersoversteekplaats in te halen.

Het RVV Files
Het RVV Files