auto header gratistheorie.nl

Verkeersregels - In- en uitstappende passagiers.

Artikel 52

Bestuurders die een stilstaande tram of autobus willen voorbijrijden aan de zijde waar passagiers in- en uitstappen, moeten aan hen daartoe gelegenheid geven.

Het RVV Slepen
Het RVV Slepen