auto header gratistheorie.nl

Verkeersregels - Afslaan.

Artikel 17

1.   Bestuurders die willen afslaan, mogen voorsorteren door:

a.   indien zij naar rechts willen afslaan tijdig zoveel mogelijk aan de rechterzijde te gaan rijden;

b.   indien zij naar links willen afslaan tijdig zoveel mogelijk tegen de wegas te rijden of bij rijbanen bestemd voor bestuurders in één richting daarop zoveel mogelijk links te houden.

 

2.   Bestuurders moeten alvorens af te slaan een teken met hun richtingaanwijzer of met hun arm geven.

Artikel 18

1.   Bestuurders die afslaan, moeten het verkeer dat hen op dezelfde weg tegemoet komt of dat op dezelfde weg zich naast dan wel links of rechts dicht achter hen bevindt, voor laten gaan.

2.   Bestuurders die naar links afslaan, moeten tegemoetkomende bestuurders die op hetzelfde kruispunt naar rechts afslaan voor laten gaan.

3.   Het eerste en het tweede lid gelden niet voor bestuurders van een tram.

Het RVV Maximumsnelheid
Het RVV Maximumsnelheid