auto header gratistheorie.nl

Wedstrijden op de weg.

Artikel 10 van de WVW:

  • 1. Het is verboden op de weg een wedstrijd met voertuigen te houden of daaraan deel te nemen.

  • 2. Onder wedstrijd wordt voor de toepassing van dit artikel verstaan elk rijden met voertuigen ter vaststelling of vergelijking van prestaties hetzij van de deelnemers, hetzij van de voertuigen, hetzij van onderdelen daarvan, hetzij van bedrijfsstoffen.

  • 3. Als deelnemer wordt beschouwd de bestuurder van een voertuig waarmee aan een wedstrijd wordt deelgenomen, en de eigenaar of houder van een voertuig, die daarmee aan een wedstrijd doet of laat deelnemen.

Begrippen WVW Toelating voertuigen
Begrippen WVW Toelating voertuigen