auto header gratistheorie.nl

Rijbewijs.

Artikel 1l. van de WVW:

rijbewijs: rijbewijs, bedoeld in artikel 107.

 


 

Artikel 107 van de WVW:

  • 1. Aan de bestuurder van een motorrijtuig op de weg dient door de daartoe bevoegde autoriteit een rijbewijs te zijn afgegeven voor het besturen van motorrijtuigen van de categorie waartoe dat motorrijtuig behoort.

  • 2. Het rijbewijs dient:

    • a. te voldoen aan de bij ministeriële regeling vastgestelde eisen inzake inrichting, uitvoering en invulling,

    • b. zijn geldigheid niet te hebben verloren, en

    • c. behoorlijk leesbaar te zijn.

  • 3. Indien de aanvrager als ingezetene is ingeschreven in de basisadministratie persoonsgegevens van een gemeente, wordt het in de basisadministratie opgenomen burgerservicenummer, bedoeld in artikel 1, onder b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer, op de bij ministeriële regeling vastgestelde wijze op het rijbewijs vermeld. Indien de aanvrager niet als ingezetene is ingeschreven in de basisadministratie persoonsgegevens van een gemeente, wordt op het rijbewijs een bij ministeriële regeling vastgestelde aanduiding vermeld.

Begrippen WVW Wegen
Begrippen WVW Wegen