auto header gratistheorie.nl

Motorrijtuigen.

Artikel 1c. van de WVW:

motorrijtuigen: alle voertuigen, bestemd om anders dan langs spoorstaven te worden voortbewogen uitsluitend of mede door een mechanische kracht, op of aan het voertuig zelf aanwezig dan wel door elektrische tractie met stroomtoevoer van elders, met uitzondering van fietsen met trapondersteuning.

Begrippen WVW Rijbewijs
Begrippen WVW Rijbewijs