auto header gratistheorie.nl

Letsel of dood door schuld.

Artikel 6 van de WVW:

Het is een ieder die aan het verkeer deelneemt verboden zich zodanig te gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval plaatsvindt waardoor een ander wordt gedood of waardoor een ander zwaar lichamelijk letsel wordt toegebracht of zodanig lichamelijk letsel dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van de normale bezigheden ontstaat.

Begrippen WVW Verlaten ongeval
Begrippen WVW Verlaten ongeval