auto header gratistheorie.nl

Kapstokartikel.

Artikel 5 van de WVW:

Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.

Begrippen WVW Letsel
Begrippen WVW Letsel