auto header gratistheorie.nl

Inleiding van het hoofdstuk algemene bepalingen verkeerswetgeving WVW.

wetOnderwerp A van het theorie-examen bij het CBR bestaat uit een groot aantal omschrijvingen afkomstig uit de verkeerswetgeving. Dit zijn er zoveel dat wij deze omschrijvingen indelen in een aantal hoofdstukken.
Je moet een aantal omschrijving kennen uit de:

  • RVV, Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990
  • WVW, Wegenverkeerswet 1994
  • BABW, Besluit administratieve bepalingen wegverkeer
  • RR, Reglement Rijbewijzen
  • RV, Regeling voertuigen
  • KR, Kenteken reglement
  • WAM, Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen.

 

Om goed te begrijpen wat er met sommige uitdrukkingen bedoeld wordt, vind je in dit hoofdstuk een overzicht van de definities uit de WVW, Wegenverkeerswet.


Op iedere pagina vind je naast de wettekst ook een uitgebreide uitleg.

Lees verder op de volgende pagina's.

Begrippen WVW Aanhangwagens
Begrippen WVW Aanhangwagens