auto header gratistheorie.nl

Houder van een motorrijtuig of een aanhangwagen.

Artikel 1o. van de WVW:

Houder van een motorrijtuig of een aanhangwagen: degene die het voertuig:

  • 1°. op grond van een overeenkomst van huurkoop onder zich heeft,

  • 2°. in vruchtgebruik heeft, of

  • 3°. anderszins, anders dan als eigenaar of bezitter, tot duurzaam gebruik onder zich heeft.

Begrippen WVW Kenteken
Begrippen WVW Kenteken