auto header gratistheorie.nl

Bestuurder van een motorrijtuig.

Artikel 1n. van de WVW:

Bestuurder van een motorrijtuig: degene die het motorrijtuig bestuurt of degene die, overeenkomstig de bij algemene maatregel van bestuur gestelde voorwaarde, wordt geacht het motorrijtuig onder zijn onmiddellijk toezicht te doen besturen.

Begrippen WVW Bromfiets
Begrippen WVW Bromfiets