auto header gratistheorie.nl

Voorrangsvoertuig.

Artikel 1an van het RVV.
Voorrangsvoertuig: motorvoertuig dat de optische en geluidssignalen voert als bedoeld in artikel 29.

Begrippen RVV Vrachtauto
Begrippen RVV Vrachtauto