auto header gratistheorie.nl

Vluchthaven of vluchtstrook.

Artikel 1ak van het RVV.
Vluchthaven of vluchtstrook: door een doorgetrokken streep van de rijbaan van de autosnelweg of autoweg afgescheiden weggedeelte, dat bestemd is voor gebruik in noodgevallen, behoudens voor de duur van openstelling als spitsstrook.


De vluchthaven en vluchtstrook maken geen deel uit van de rijbaan van de autosnelweg en de autoweg. Zij zijn immers niet voor het rijdende verkeer bestemd.

Begrippen RVV Voertuigen
Begrippen RVV Voertuigen