auto header gratistheorie.nl

Verkeersregelaar.

Artikel 1aja van het RVV.
Verkeersregelaar: persoon als bedoeld in artikel 1, onderdeel f, van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer.

Begrippen RVV Verl. transp.
Begrippen RVV Verl. transp.