auto header gratistheorie.nl

Snorfiets.

Artikel 1f van het RVV.
Snorfiets: bromfiets die blijkens de gegevens in het kentekenregister of het voor het voertuig afgegeven kentekenbewijs is geconstrueerd voor een maximumsnelheid die niet meer bedraagt dan 25 kilometer per uur.

Begrippen RVV Spitsstrook
Begrippen RVV Spitsstrook