auto header gratistheorie.nl

Personenauto.

Artikel 1aca van het RVV.
Personenauto: personenauto als bedoeld in artikel 1.1 van de Regeling voertuigen.

Begrippen RVV Puntstuk
Begrippen RVV Puntstuk