auto header gratistheorie.nl

Parkeren.

ParkerenArtikel 1ac van het RVV.
Parkeren: het laten stilstaan van een voertuig anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van passagiers of voor het onmiddellijk laden of lossen van goederen.

De goederen moeten van enige omvang en gewicht zijn, zodanig dat zij moeilijk anders dan met het motorvoertuig zijn te vervoeren.

Begrippen RVV Personenauto
Begrippen RVV Personenauto