auto header gratistheorie.nl

Parkeerhaven of parkeerstrook.

Artikel 1ab van het RVV.
Parkeerhaven of parkeerstrook: langs de rijbaan gelegen verharding die is bestemd voor stilstaande of geparkeerde voertuigen.

Begrippen RVV Parkeren
Begrippen RVV Parkeren