auto header gratistheorie.nl

Motorvoertuigen.

Artikel 1z van het RVV.
Motorvoertuigen: alle gemotoriseerde voertuigen behalve bromfietsen, fietsen met trapondersteuning en gehandicaptenvoertuigen, bestemd om anders dan over spoor te worden voortbewogen.


Een trollybus is ook een motorvoertuig, omdat deze niet over rails voortbeweegt.

Begrippen RVV Nacht
Begrippen RVV Nacht