auto header gratistheorie.nl

Militaire kolonne.

Artikel 1x van het RVV.
Militaire kolonne: een aantal zich achter elkaar bevindende militaire dan wel bij een onderdeel van de rampenbestrijdingsorganisatie in gebruik zijnde motorvoertuigen, onder een commandant, die de door Onze Minister in overeenstemming met Onze Minister van Defensie vastgestelde herkenningstekens voeren.


Voor een militaire kolonne gelden nogal wat afwijkende verkeersregels.
Als het voorste voertuig van een militaire kolonne door een groen verkeerslicht is gereden mogen de andere voertuigen van de militaire kolonne ook door rijden, ook al is het verkeerslicht inmiddels op geel of rood gesprongen.
Binnen de bebouwde kom hoeven militaire kolonne's een bus die bij de halte weg wil rijden niet voor te laten gaan.
Militaire kolonne's hoeven voetgangers en gehandicaptenvoertuigen niet voor te laten gaan als zij een V.O.P. (voetgangers oversteek plaats) willen oversteken.
Weggebruikers mogen een militaire kolonne niet doorsnijden. Het inhalen van een militaire kolonne is wel toegestaan. Als je door middel van inhalen tussen een militaire kolonne in komt te rijden blijven voor jou de gewone verkeersregels gelden.
Een militaire kolonne voert een aantal vastgestelde herkenningstekens. Dit zijn:

  • Het voorste voertuig moet zowel rechts als links een blauwe vlag voeren en aan de rechterzijde een blauw licht doorlatend bedeksel hebben op de koplamp.
  • De volgende voertuigen moeten een blauwe vlag aan de rechterzijde voeren en aan de rechterzijde een blauw licht doorlatend bedeksel hebben op de koplamp.
  • Het achterste voertuig van de kolonne moet aan de rechterzijde een groene vlag voeren en aan de rechterzijde een groen licht doorlatend bedeksel hebben op de koplamp.
  • Alle motorvoertuigen moeten dimlicht of grootlicht aan hebben.
Begrippen RVV Motorfiets
Begrippen RVV Motorfiets