auto header gratistheorie.nl

Invoegstrook.

Artikel 1p van het RVV.
Invoegstrook: door een blokmarkering van de doorgaande rijbaan afgescheiden weggedeelte dat is bestemd voor bestuurders die de doorgaande rijbaan oprijden.


Er zijn 2 soorten invoegstroken. De ene is alleen bestemd voor bestuurders die de doorgaande rijbaan willen oprijden.
De andere is een gecombineerde invoegstook/uitrijstrook. Deze is bestemd voor bestuurders die de doorgaande rijbaan willen oprijden en voor bestuurders die de gecombineerde invoegstrook/uitrijstrook willen oprijden.
Voor beide geldt dat er eerst goed gekeken moet worden, waarna verplicht richting aangegeven moet worden.

Bestuurders die zich rechts van een blokmarkering bevinden mogen bestuurders die zich links van deze markering bevinden rechts inhalen.
Aan het einde van een invoegstrook is vaak een vluchtstrook aangelegd. Voordat de vluchtstrook begint, moet je ingevoegd hebben.
Het gebruik van de vluchtstrook als verlengde invoeg- of uitrijstrook is verboden. De vluchtstrook mag slecht worden gebruikt in een noodgeval (pech).

Begrippen RVV Kruispunt
Begrippen RVV Kruispunt