auto header gratistheorie.nl

Driewielig motorvoertuig.

Artikel 1ma van het RVV.
Driewielig motorvoertuig: driewielig motorrijtuig als bedoeld in artikel 1.1 van de Regeling voertuigen.

Artikel 1.1 Regeling voertuigen.
driewielig motorrijtuig: voertuig van de voertuigcategorie L met de voertuigclassificatie L5e of L7e, niet zijnde een gehandicaptenvoertuig of een motorrijtuig met beperkte snelheid; in ieder geval wordt als driewielig motorrijtuig aangemerkt een voertuig dat blijkens het afgegeven kentekenbewijs een driewielig motorrijtuig is.

Begrippen RVV Fietsstrook
Begrippen RVV Fietsstrook